DEED

نصب نورهای متحرک

۶۵ ایده، ذخیره شده توسط متين فرد. ایده‌هایی درباره‌ی نصب نورهای متحرک، روشنایی آویز در فضای باز، نصب ديواركوب و نصب چراغ آویز را در اینجا مشاهده کنید.