DEED

پلکان مارپیچی مقطع مربعی شکل

۱۰۰ ایده، ذخیره شده توسط پریشاد بابایی. ایده‌هایی درباره‌ی پلکان مارپیچی مقطع مربعی شکل، راه پله مارپیچ، پله مارپیچ و پلکان مارپیچ سبک فارم هاوس را در اینجا مشاهده کنید.