DEED

طرح های کف نقاشی شده

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط مهديار فاظلی. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های کف نقاشی شده، کف نقاشی شده آشپزخانه، کف های رنگ آمیزی شده و رنگ خاکستری کف را در اینجا مشاهده کنید.