بار چرخی در فضای باز

۶۸ ایده ، ذخیره شده توسط اميرعباس انوشه

ایده‌هایی درباره‌ی بار چرخی در فضای باز، میز چرخدار بار در فضای باز خودساز و بار قابل حمل در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.