DEED

حصار دیوار سنگی

۶۵ ایده، ذخیره شده توسط آنيسا طالبی. ایده‌هایی درباره‌ی حصار دیوار سنگی، نحوه ساخت دیوار سنگی، دیوار سنگی خشکه چین و حصار با دیوار آجری را در اینجا مشاهده کنید.