DEED

کمد چینی آلات مرمت شده

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط النا میری. ایده‌هایی درباره‌ی کمد چینی آلات مرمت شده، استفاده مجدد از کابینت چینی، بوفه ظروف چینی رنگ شده و بازسازی گنجه را در اینجا مشاهده کنید.