قفسه های فارم هاوس

۷۹ ایده ، ذخیره شده توسط محمدپارسا قاسمی

ایده‌هایی درباره‌ی قفسه های فارم هاوس، قفسه های تزئینی خانه مزرعه، قفسه های دیواری آشپزخانه و مبلمان قدیمی تغییر کاربری شده را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید