DEED

بازسازی درب عتیقه

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط اميرعباس جهانی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی درهای عتیقه، میز عتیقه طرح درب، بازسازی مجدد درب های قدیمی و بازسازی درب آنتیک را در اینجا مشاهده کنید.