DEED

تغییرات درب اسلب

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط هليا پناهی. ایده‌هایی درباره‌ی دکوراسیون درب دال، بازسازی درب های تخته ای، درب بدون چارچوب خودساز و درب های داخلی ساختمان را در اینجا مشاهده کنید.