DEED

کف های بتنی در فضای باز

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط نورا دهقان. ایده‌هایی درباره‌ی کف های بتنی در فضای باز، تمیز کردن کف پوش های بتونی، طبقات بتن و مسیر سواره بتنی رنگ آمیزی شده را در اینجا مشاهده کنید.