DEED

دکور اتاق هایپستر

۲۶ ایده، ذخیره شده توسط رادين بختیاری. ایده‌هایی درباره‌ی دکور اتاق هایپستر، اتاق های شلوغ تامبلر، دیوار پلاروئید اتاق و نمای داخلی زیبا قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.