DEED

فضای داخلی آینده نگرانه قدیمی

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط زينب تقوی. ایده‌هایی درباره‌ی فضای داخلی آینده نگرانه قدیمی، داخلی آینده گرایانه دوباره مد شده، نمای داخلی به سبک آینده گرایی دهه ۸۰ و فضای داخلی آینده نگرانه دهه 60 را در اینجا مشاهده کنید.