DEED

سازمان فضایی کوچک

۵۹ ایده، ذخیره شده توسط بارانا رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی سازمان فضایی کوچک، نظم دهنده فروشگاه دلار و فضای کوچک را در اینجا مشاهده کنید.