جعبه های پنجره ای دست ساز

۶۲ ایده ، ذخیره شده توسط اميرعلی شمس

ایده‌هایی درباره‌ی جعبه های پنجره ای دست ساز، جاگلدانی جعبه‌ای چوبی زیر پنجره‌ای، باکس های چوبی پشت پنجره سبک کاتج و گلدان های پنجره ای سبک خانه مزرعه ای را در اینجا مشاهده کنید.