DEED

فرش نقاشی شده روی کف

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط يكتا اکبری. ایده‌هایی درباره‌ی فرش نقاشی شده روی کف، نقوش کف نقاشی شده، زمین رنگ شده و شابلون نقاشی کف را در اینجا مشاهده کنید.