DEED

اتاق مراقبه در منزل

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آروين مقدم. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق مراقبه در منزل، فضای داخلی اتاق یوگا، اتاق مراقبه زیر شیروانی و اتاق مراقبه زیرزمین را در اینجا مشاهده کنید.