DEED

فرش در اتاق خواب

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط عليرضا مجیدی. ایده‌هایی درباره‌ی فرش در اتاق خواب، قالی، اتاق خواب با فرش ایرانی و اتاق خواب سبز و سفید را در اینجا مشاهده کنید.