DEED

پارکینگ واقع در زیرزمین

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط سدنا بهمنی. ایده‌هایی درباره‌ی پارکینگ واقع در زیرزمین و گاراژ لوکس را در اینجا مشاهده کنید.