DEED

تخت دو طبقه سه تخته

۴۳ ایده، ذخیره شده توسط كوثر شریفی. ایده‌هایی درباره‌ی تخت دو طبقه سه تخته، تختخواب سفری سه تخته، چهار تخت دو طبقه و پرده های تختخواب سفری دوطبقه را در اینجا مشاهده کنید.