DEED

نشینمن گاه داخلی هنرکده

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط زهرا سهرابی. ایده‌هایی درباره‌ی نشینمن گاه داخلی هنرکده، لمکده کوچک فضای داخلی هنرستان، گسترده کردن آشپزخانه باریک و فضای داخلی هنرکده کلبه ای را در اینجا مشاهده کنید.