DEED

بازسازی مبلمان دست ساز

۶۲ ایده، ذخیره شده توسط سهيل مهرابی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی مبلمان دست ساز، مبلمان چوبی مرمت شده، نحوه استفاده مجدد از کشوهای قدیمی و مبلمان تغییر‌کاربری شده را در اینجا مشاهده کنید.