DEED

نورپردازی مدرن در فضای باز

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط حسين افتخاری. ایده‌هایی درباره‌ی نورپردازی مدرن در فضای باز، نورپردازی مدرن بیرونی، چراغ های بیرونی مشکی و نورپردازی فضای بیرونی مدرن را در اینجا مشاهده کنید.