مدل راه پله های مارپیچ

۷۵ ایده ، ذخیره شده توسط

ایده‌هایی درباره‌ی مدل راه پله های مارپیچ، پله های مارپیچی، ابعاد راه پله مارپیچ و راه پله مارپیچ بزرگ را در اینجا مشاهده کنید.