DEED

نقشه های آلونک ۲۰×۲۰

۴۵ ایده، ذخیره شده توسط فریده علیپور. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های آلونک ۲۰×۲۰، نقشه‌های انبار ۱۶*۱۶، نقشه های 16x24 کلبه و نقشه های 6x6 آلونک را در اینجا مشاهده کنید.