کرکره ها و جعبه های پنجره

۷۷ ایده ، ذخیره شده توسط آيهان بابایی

ایده‌هایی درباره‌ی کرکره ها و جعبه های پنجره، خانه به همراه پنجره، جعبه های گل سفید رنگ برای پنجره و کرکره پنجره در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.