DEED

میزهایی برای فضاهای کوچک

۱۰۰ ایده، ذخیره شده توسط نفس رحمانی. ایده‌هایی درباره‌ی میزهایی برای فضاهای کوچک، فضای کار، فضای کار در اتاق خواب و دفتر کار کم حجم و کوچک را در اینجا مشاهده کنید.