DEED

طرح های چارچوب یک آلونک

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط ماهان حکمت. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های چارچوب یک آلونک، نقشه ی اتاقک انبار چوب، نقشه های آلونک چوبی و نقشه های کلبه ای گمبرل را در اینجا مشاهده کنید.