DEED

اتاق رسانه سرمه ای

۶۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين آزاد. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق رسانه سرمه ای، سالن تئاتر نیروی دریایی، اتاق رسانه ای تاریک و مبل اتاق رسانه را در اینجا مشاهده کنید.