DEED

ایوان دنج پشتی

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط بهار امینی. ایده‌هایی درباره‌ی ایوان دنج پشتی، بازسازی ایوان پشتی، تاب ایوان چوبی روستایی و ایده های روشنایی ایوان ورودی را در اینجا مشاهده کنید.