DEED

تزئینات اصیل سبک کانتری

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط آيلين محمودی. ایده‌هایی درباره‌ی تزئینات اصیل سبک کانتری، دکور اولیه نمونه پیشخوانه یک، تزئینات اولیه خانه و اثاثیه قدیمی نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.