DEED

بازسازی پنجره های مدرن

۹۴ ایده، ذخیره شده توسط محمدپارسا لطفی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی پنجره های مدرن، بازسازی پنجره های اتاق خواب، روش های اجرایی پنجره اداری و چین و پلیسه های پرده دست ساز را در اینجا مشاهده کنید.