DEED

راه پله مارپیچی قدیمی

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط محمدامين میرزایی. ایده‌هایی درباره‌ی راه پله مارپیچی قدیمی، راه پله مارپیچ صنعتی، راه پله مارپیچی آهنی و پلکان مارپیچی ویکتوریایی را در اینجا مشاهده کنید.