کنسول چوب گردو

۸۳ ایده ، ذخیره شده توسط محمدرضا بیات

ایده‌هایی درباره‌ی کنسول چوب گردو و تیر چراغ برق قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.