DEED

دکور معاصر فارم‌هوس

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط زهرا نیک زاد. ایده‌هایی درباره‌ی دکور معاصر فارم‌هوس، حمام مینیمالیستی مدرن، روشنایی مدرن خانه مزرعه و ایده های الهام بخش اتاق ناهار خوری را در اینجا مشاهده کنید.