DEED

تاج تخت تشک دوزی شده دخترانه

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط الينا پاشانسب. ایده‌هایی درباره‌ی تاج تخت تشک دوزی شده دخترانه، نحوه ساخت تاج تخت دکمه دار، تاج تخت تودوزی شده آبی و تخته سرپوشیده روکش دار سبز را در اینجا مشاهده کنید.