DEED

درب فرانسوی چوبی

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط حسنا جمشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی درب های فرانسوی چوبی، درهای رنگ شده فرانسوی، در به سبک روستیک و فرانسوی و درهای اتاق آفتاب‌گیر را در اینجا مشاهده کنید.