DEED

کف های خاکستری رنگ شده

۶۶ ایده، ذخیره شده توسط محمد داوودی. ایده‌هایی درباره‌ی کف های خاکستری رنگ شده، کف های بتونی خاکستری و طرح های کف نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.