طرح های گذرگاه های سنگفرشی

۶۷ ایده ، ذخیره شده توسط پرهام طهماسبی

ایده‌هایی درباره‌ی طرح های گذرگاههای سنگفرشی، پیاده رو با سنگفرش سنگی، پیاده رو بتونی و راهرو سنگفرش آجری را در اینجا مشاهده کنید.