DEED

ایده های کف نیم طبقه

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط مهدی خانی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های کف نیم طبقه، طراحی نیم طبقه، زیر شیروانی دوبلکس و ایده های اتاق خواب نیم طبقه را در اینجا مشاهده کنید.