تختخواب سفری سه تخته

۸۹ ایده ، ذخیره شده توسط آيهان طباطبایی

ایده‌هایی درباره‌ی تختخواب سفری سه تخته، تخت دو طبقه سه تخته، چهار تخت دو طبقه و تختخواب چند طبقه در کنج را در اینجا مشاهده کنید.