DEED

اجرای طرح های آلونک

۵۷ ایده، ذخیره شده توسط كوثر امیدی. ایده‌هایی درباره‌ی اجرای طرح های آلونک، نقشه های سوله، نقشه های اتاقک شیروانی 12x16 و نقشه های آلونک ۸×۱۲ را در اینجا مشاهده کنید.