DEED

مبلمان پلاستیکی بازیافتی

۸۰ ایده، ذخیره شده توسط اسرا شفیعی. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان پلاستیکی بازیافتی، محصولات پلاستیکی بازیافت شده و طراحی بازیافت را در اینجا مشاهده کنید.