DEED

نهوه ساخت میز های بتونی

۷۵ ایده، ذخیره شده توسط ريحانه بهداد. ایده‌هایی درباره‌ی نهوه ساخت میز های بتونی، چگونه می توان روکابینتی بتونی درست کرد، نحوه بتنی کردن روکابینتی و ایده های کانتر بتنی آشپزخانه را در اینجا مشاهده کنید.