DEED

ایده‌های درب مخفی

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط كارن رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های درب پنهان، درب مخفی، طراحی درب مخفی و درب مخفی پشت کتابخانه خودساز را در اینجا مشاهده کنید.