قرنیز دیواری

۸۸ ایده ، ذخیره شده توسط آريا فراهانی

ایده‌هایی درباره‌ی قرنیز دیواری و سبد برای زیر میز را در اینجا مشاهده کنید.