DEED

راه پله مارپیچ عریض

۹۹ ایده، ذخیره شده توسط هلما آزادی. ایده‌هایی درباره‌ی راه پله مارپیچ عریض، راه پله مارپیچ بزرگ، ابعاد راه پله مارپیچ و راه پله مارپیچ بیرونی پله اضطراری را در اینجا مشاهده کنید.