DEED

قبل و بعد از بازسازی بوفه

۷۸ ایده، ذخیره شده توسط آيلين وکیلی. ایده‌هایی درباره‌ی قبل و بعد از بازسازی بوفه، قبل وبعد بازرواج کابینت چینی، بازسازی گنجه و بوفه دست ساز را در اینجا مشاهده کنید.