راهرو چوبی

۵۵ ایده ، ذخیره شده توسط نرگس مختاری

ایده‌هایی درباره‌ی راهرو چوبی، پیاده روهای چوبی، مسیرهای پیاده روی حیاط پشتی و پیاده‌روی پالت چوبی را در اینجا مشاهده کنید.