DEED

بافت پارچه قدیمی

۶۶ ایده، ذخیره شده توسط الينا حاجی. ایده‌هایی درباره‌ی بافت پارچه قدیمی، کاغذ دیواری پارچه قدیمی و پارچه های قدیمی فرانسوی را در اینجا مشاهده کنید.