DEED

تبدیل کارگاه به آپارتمان

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط ثنا میثاقیان. ایده‌هایی درباره‌ی تبدیل کارگاه به آپارتمان و گاراژ بازسازی شده را در اینجا مشاهده کنید.